Araştır , Öğren , Bilgilen

Din-İnanç Ne Zaman Nasıl Ortaya Çıktı?

Din-İnanç Ne Zaman Nasıl Ortaya Çıktı?

0 151

Din-İnanç Ne Zaman Nasıl Ortaya Çıktı?

Neanderthaller’in Ortaya Çıkışı

Tahmini olarak MÖ 200.000 yıllarında “Homo Erectus” ailesinin son örneğinin de öldüğü bilinmekte. Homo Erectus ailesinin kafatası bölümünde arka kısım ön kısma nazaran daha yapılı bir durumdadır. Fakat ortaya çıkan bir evrimleşme sonucu bu durum değişmiştir. Bu aileye ait olan, fakat daha sonra bazı Homo Erectus evrimleşerek bu aile üyelerinin içinden insansılar ortaya çıkmıştır. Bu insansıların kalıntıları ilk olarak 1856 yılında Batı Almanya’da bulunan Neander Vadisi’nde keşfedildiği için bu insansılara ve gelecek nesillerine “Homo Neanderthal” adı verilmiştir. Neanderthal’lerin kafatası bölümünde kaşlar, dişler ve çene kısmı ileri doğru çıkık, fakat alın ve çene altı kısmı geriye çıkık bir vaziyetteydi.

Neanderthaller’in Yaptıkları Aktiviteler

Neanderthaller yaşamları boyunca aşağıda listelenen aktiviteleri yapmışlardır.

 • MÖ 200.000-MÖ 30.000 yılları arasında Avrasya ve Afrika kıtalarında yaşamışlarıdır.
 • Buzul çağında da yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Bu dönemlerde mağara ayıları, mamutlar ve gergedanları avlamışlardır.
 • Avlanmak için hammaddesi taştan olan kusursuz silahlar üretmişlerdir.
 • Ateş yakmayı öğrenmişlerdir.

Neanderthaller’in Atalarının Bulunmasına Dair Keşif Çalışmaları ve İspatlar

“Homo Neanderthal” ailesinin ata kökenlerini bulmak için pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar ve sonuçları aşağıda listelenmiştir.

 • Keşfedilen ilk insansı modeller “Homo Neanderthal” ailesi olarak bilinmekte. Fakat bazı bilim adamları Homo Neanderthal’lerin “Homo Sapiens” ailesinin erken bir kalıntısı olarak kabul etmekte. Bazı bilim adamları ise “Homo Neanderthal” ailesini “Homo Sapiens” ailesinden daha farklı tutarak bu ailenin kemik hastalığına yakalandıkları için evrimleştiğini kabul etmekteydiler.
  Araştırmalar sonucu “Homo Neanderthal” ailesine ait daha fazla kalıntıya ulaşılmıştır. Bu kalıntılar incelendiğinde tüm kalıntıların aynı kafatası kalıbına sahip olduğu ve aynı iskelet sistemine sahip olduğu ispatlanmıştır. Bu durum “Homo Neanderthal” ailesinin kemik hastalığına yakalandığı savını çürütmüştür.
 • Ünlü Fransız Antropolog Paul Broca, “Homo Neanderthal” ailesinin modern insanlardan daha farklı ve ilkel bir yaşama sahip olduğu görüşünü paylaşmıştır. Broca’nın bu görüşü, Neanderthaller hakkındaki tüm fikir aykırılıklarını sona erdirmiştir.
 • “Homo Neanderthal” ailesinin kafatası yapısı üzerinde yapılan bir diğer araştırma sonucunda, modern insanların kafatası yapısına benzer yönlere sahip olduğu ispatlanmıştır. Bu durum; Neanderthal’lerin modern insanlarla çiftleştiği ihtimalini kuvvetlendirmiştir.
  Yapılan tüm araştırmalar sonucu “Homo Neanderthal” ailesinin, “Homo Sapiens” ailesinin alt iki grubundan birinde olduğu olasılığını artırmıştır. Geriye kalan diğer gruptaki insanlar ise günümüz modern insanların temellerini oluşturmaktadır.

Din Olgusu Nasıl Ortaya Çıktı? Neanderthaller’in Din Olgusuna Sahip Olduğuna Dair İspatlar

Din ve inançların varlığına dayalı ispatlar aşağıda listelenmiştir.

 • Neanderthaller’in ortaya çıkışı ve yaptıkları aktiviteler kadar metafizik unsurlara olan inançları önemli bir düğüm noktasıdır. Peki, din nasıl ortaya çıkmıştır? Bu sorunun cevabı aşağıda ayrıntılı bir şekilde listelenmiştir.
 • Neanderthaller, aile üyelerinden biri vefat ettiği zaman ilk zamanlar gömme işlemi yapmazdı. Fakat vahşi ve yırtıcı hayvanların bu ölülere zarar vermesi onlardaki merhamet duygusunu harekete geçirmiş ve gömme işlemini yapmalarını sağlamıştır. Bu durum; Neanderthaller’in sevgi, saygı, samimiyet, vicdan vb. duygulara sahip olduklarını göstermekteydi.
 • Neanderthal soyundan olan bazı insanlar, sakat ve yaşlı olmalarına rağmen uzun zamanlar yaşamaktaydı. Neanderthaller’in bu durumda olan insanlara olan samimi tutumları, insanları daha vicdanlı olmaya yöneltmiştir.
 • Neanderthaller, ölü gömme törenlerinde mezara ölen kişi için yiyecek, içecek, giyecek ya da kıymetli eşyalar da gömmekteydi. Bu durum Neanderthaller’in ahiret hayatına olan inancını göstermekteydi. Bu durum; bir yaratıcıya olan inancın oluşmasına ve bu yaratıcıya olan inanç ise din olgusunun varlığının ihtimalinin kuvvetlenmesini sağlamıştır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.