Araştır , Öğren , Bilgilen

Emir Timur Kimdir?

Emir Timur Hakkında Genel Bilgiler

0 359

Emir Timur Kimdir?

Emir Timur, 8 Nisan 1336 tarihinde bugünkü Özbekistan topraklarında dünyaya gelmiştir. Babası Muhammed Turagay ve annesi Tekina Hatun’dur. Arap kaynaklarında Emir Timur’un iri yapılı, uzun boylu olduğuna ve sağ elinin felçli ve sağ ayağının topal olduğuna değinilmiştir.

Timur kendisine karşı çıkan halka çok gaddar davranmış ve yaptığı seferlerde bu kişileri büyük küçük demeden oldukça kanlı bir şekilde katletmiştir. Fakat kendisine itaat eden halka karşı oldukça merhametli davranmıştır. Timur, satranç oynamayı çok sever ve satrançta hiçbir zaman yenilmezdi. Bu satranç zekâsından ötürü birçok çetin savaşta yenilgiye uğramamıştır.

Timur, İslam dinine fazlasıyla önem vermekteydi. Sonradan Müslüman olan halkı çeşitli şekillerde ödüllendirmekteydi. Timur’un en önemli düşüncesi; Allah’ın tek olduğu gibi Dünya üzerinde hakimiyetin tek kişide olması gerektiğiydi. Timur daima bu düşünceyle savaşlara katılmıştır.

Timur’un Askeri ve Siyasi Hayatı
Harezm Seferleri (1371-1379)

Bu seferler Timur ile Çağatay Hanlığı arasında gerçekleşmiştir. İlk olarak Kat ve Hive’nin alınması planlanmış, Harezm’e elçiler gönderilmiştir. Fakat Timur’un istekleri ve Çağatay Hanlığı’nın verdiği sözler gerçekleşmeyince Timur Harezm üzerine 5 defa sefer düzenlemiştir. Son seferde Timur, Harezm’i işgal etmiştir.

Horasan Seferleri

Harezm seferleri sonrası Timur, İran topraklarını almak için çalışmalar yapar. İran topraklarını almak istemesinin kişisel sebebi; İran halkının Türklere karşı takındığı olumsuz durumdu. Bunun üzerine Timur, Horasan üzerine seferler düzenlemiş ve seferler sonucu İran’ın bir kısmını topraklarına katmıştır.

Üç Yıl Seferleri (1384-1387)

Timur’un bu seferlere başlamasını sağlayan kilit nokta İran’ın güçsüzlüğünden faydalanarak İran’ı alma isteğiydi. Timur, bu seferlerde oldukça yoğun fetihler yapmıştır. Alınan yerlerin listesi aşağıda verilmiştir.

 • Tebriz
 • Sürmeli Kalesi
 • Kars
 • Tiflis
 • Doğu Beyazıt
 • Avnik Kalesi
 • Van
 • İsfahan

Timur, özellikle İsfahan Bölgesi’nde isyan eden ailelerin çocuklarını kılıçtan geçirerek toplu bir katliam yaptırtmıştır.

Altın Orda Üzerine Seferler ve Toktamışlarla Mücadele (1390-1391)

Timur’un destekleriyle Altın Orda Devleti’nin lideri olan Toktamış Han, bir süre sonra Timur’u kendisinden altta görmeye başlamış ve ona sürekli karşı çıkmaya başlamıştır. Bunun üzerine Timur, Altın Orda Devleti üzerine seferler düzenlemiş ve Altın Orda Devleti’ni topraklarına katmıştır.

Beş Yıllık Seferler (1392-1397)

 • İran’daki Muzafferiler, Toktağan Han ile Timur arasındaki mücadelede Timur’a sırt çevirdiğinden dolayı Timur, Muzafferiler üzerine sefer düzenlemiştir. Sefer sonucu Muzafferiler’in bulundukları alanı Mirza Şeyh Ömer’e vermiştir.
 • Timur, Bağdat Kralı Sultan Ahmet Celayir’e elçi göndermiş ve kendi hükümdarlığını tanımasını istemiştir. Ahmet Celayir olumsuz bir yanıt verince Bağdat üzerine seferler düzenlemiş ve burada toplu bir katliam yaparak Bağdat topraklarını almıştır. Yaklaşık 800.000 Bağdatlı halkın kellesiyle kale inşa ettirmiştir.
 • Timur’un Bağdat’taki faaliyetlerini öğrenen Memlük, Osmanlı, Kadı Burhaneddin Devletleri ve daha önce Timur’dan zarar gören Altın Orda Devleti Timur’a karşı ittifak kurmuştur. Bunu öğrenen Timur, bu devletlere safer düzenlemeyi planlamış fakat yenilgi ihtimalini düşünerek sadece Toktamış Han’a saldırma kararı almıştır. Toktamış Han’ı yenilgiye uğrattıktan sonra Altın Orda Devleti’nin egemenliğine son vermiştir

Hindistan Seferi (1398)

Timur, cihat anlayışı doğrultusunda Hindistan üzerine seferler düzenlemiş ve seferler sonucunda Hindistan üzerinde hakimiyet kurmuştur. Ayrıca buradaki tüm put ve put mabetlerini yıkmıştır.

Yedi Yıllık Seferler (1399-1404)

 • Timur’un bu savaşlara katılmasındaki temel nedeni; Azerbaycan üzerinde Miranşah’ın başına buyruk davranışlarıydı. Timur Miranşah üzerinde hakimiyet kurduktan sonra yönünü Osmanlı topraklarına çevirmiş ve buradan Sivas’ı almıştır. Daha sonra sırasıyla Behisti, Antep, Halep ve Şam’ı fethetti.
 • Yıldırım Beyazıt ve Timur arasındaki sert yapılı mektuplaşmalar, Sultan Ahmet Celayir ve Kara Yusuf’un Osmanlı Devleti’ne sığınması başta olmak üzere birçok sebepten ötürü Timur, Yıldırım Beyazıt’a düşmanlık beslemiş ve Ankara Savaşı’nı başlatmıştır. Savaş sonucunda Osmanlı büyük bir yenilgiye uğramış ve Yıldırım Beyazıt, Timur’a esir düşmüştür.
 • Ankara Savaşı Sonrasında Timur’un Anadolu Faaliyetleri: Timur, savaş sonrasında özellikle Bursa ve buradaki Ulu Camiyi yağmalamış ve Osmanlı’nın tüm ganimetlerini ele geçirmiştir. Beyazıt’ın oğlu Süleyman Çelebi’yi itaat altına almış ve ona Edirne’de tahta oturma hakkını vermiştir. Daha sonra İzmir’i kuşatmış ve burayı fethetmiştir.

Emir Timur’un Ölümü

Timur, Çin Seferi’ne giderken kulunç hastalığına yakalanmış ve 18 Şubat 1405’te hayatını kaybetmiştir. Naaşı çeşitli yerlere defnedildikten sonra naaşının Semerkant’ta olmasına karar verilmiştir.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.