Araştır , Öğren , Bilgilen

Hangi Cezalar Paraya Çevrilir?

Hangi Cezalar Paraya Çevrilir?

0 6.411

Hangi Cezalar Paraya Çevrilir?

Bir Suçun İki Türlü Cezası Vardır

Bir suçun karşılığında ilgili mahkemelerce ya hapis cezası ya da para cezası verilir. Bir hapis cezasını para cezasına çevirme işlemini sadece adli mahkemeler yapabilir. Adli mahkemenin verdiği para cezaları eğer ödenmezse hakim tarafından hapis cezası hükmü verilebilir fakat idari bir para cezası bir suça karşılık verilmediğinden dolayı ödenmediğinde hapis cezasına çevrilemez. Fakat ödenmeyen para cezasının miktarı çok yüksek olduğu durumlarda bile çevrilen hapis cezası üç yıldan fazla olamaz.

Hapis cezası almak yerine işlenmiş bir suçun karşılığı olarak sadece para cezası almak kişinin adli sicili açısından daha iyi bir seçenektir. Fakat bu her zaman mümkün olmayabilir bu konuda Türk Ceza Kanunu’nda birkaç farklı hüküm söz konusudur. Bu yazıda konuyla ilgili pratik bilgiler verilmiştir.

 

Adli Para Cezası Dört Farklı Şekilde Verilir

Birincisinde, ceza kanununda bir suçun karşılığı doğrudan para cezası ise hakim hapis cezası veremez, para cezası vermek zorundadır. Örneğin ceza kanununda taksirle çevreyi kirletmek suçu doğrudan para cezasını gerektirir.

İkincisinde, suçun karşılığı olarak ya hapis ya da para cezası verilebilir. Hakimin seçimine bağlıdır.

Üçüncüsünde, verilmiş olan bir hapis cezası adli para cezasına çevrilir. Kasten işlenmiş 1 yıldan az hapis cezaları ve taksirle işlenmiş hapis cezalarının tamamen para cezasına çevrilmesi yine hakimin kararıyla gerçekleştirilebilir.

Kasten veya Taksirle İşlenmiş Suçlar da Para Cezasına Çevrilebilir

Mesela hırsızlık ya da basit yaralama olaylarında adli para cezası uygulanabilir. Trafik kazası durumunda ise taksir söz konusu olduğundan dolayı 5 yıl hapis cezası öngörülen durumlarda bile suçun tamamı adli para cezasına çevrilme durumu söz konusu olabilir.

Dördüncüsünde ise, bazı suçlar için ceza kanununun hükmü, hem hapis cezası hem de para cezası verilmesi yönündedir. Bu hükme giren cezalarda yeterli sebepler olduğunda cezanın tamamı adli para cezasına çevrilebilir. Örneğin ceza kanunun bir maddesinde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adli para cezası hükmü geçiyorsa, mahkeme sanığa ya sadece kararı doğrudan uygular ya da verilmiş olan hapis cezası da para cezasına çevrilir.

Mahkeme Neye Göre Karar Verir?

Hapis cezaları para cezasına çevrilirken suçlunun kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, duyduğu pişmanlık ve suçun niteliği göz önünde bulundurulur. Örneğin yargılanan kişi saldırgan ve pişmanlık duymayan bir görüntü sergiliyorsa ekonomik durumu iyi olsa da mahkeme tarafından para cezasına çevrilmez.

Suç işleyen kişinin 18 yaşından küçük ya da 65 yaşından büyük olduğu durumlarda ise 1 yıldan az hapis cezaları adli para cezasına ya da başka bir yaptırıma çevrilmek zorundadır.

Adli para cezaları hesaplanırken cezanın gün sayısı temel alınır. Belirlenmiş olan gün sayısı en az 20 en fazla 100 liradan hesaplanır. Bu miktarın belirlenmesinde, kişinin sosyal ve ekonomik durumu göz önüne alınır.

Adli bir cezanın ertelenmesi işlemi ise sadece hapis cezalarında mümkündür. Bu sebeple adli para cezaları ertelenemez.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.