Araştır , Öğren , Bilgilen

Osmanlı Devleti Ne Zaman Ve Nasıl Kuruldu?

Osmanlı Devleti Ne Zaman Ve Nasıl Kuruldu?

0 30

Osmanlı Devleti Ne Zaman Ve Nasıl Kuruldu?

Osmanlı Devleti (Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye) Oğuz Türkleri boyundan Ertuğrul’un oğlu Osman Gazi tarafından kurulmuştur. Selçuklu Devleti’nden sonra kurulan Osmanlı Devleti, çok uluslu bir halka sahipti. Din ve devlet işlerinin birlikte yönetildiği bir yönetim biçimine sahip Müslüman Devletti. Toprak hakimiyetini Doğu Avrupa’dan, Güneybatı Asya’ya oradan Kuzey Afrika topraklarına kadar genişletmiştir.
On altıncı yüzyılda en geniş ve en güçlü İmparatorluk olarak bilinmekteydi. Osmanlı devleti Bilecik’in Söğüt ilçesinde kurulmuştur. Osmanlı Devleti diğer devletlerden bağımsız olarak, 1299’da kurulmuştur. Devlet olarak nitelendirilmesinin sebeplerinden birisi de Bizans Devletine karşı verdiği Koyunhisar Savaşı’nda galip gelmesidir.
İstanbul ile sınır olan bir şehir devletine dönüşmüş, zamanında çoğu Avrupa ülkesinin desteklediği Bizans Devletinden Konstantinopolis’i ( İstanbul) hakimiyeti altına almıştır. Bizans Devleti’ni ( Doğu Roma İmparatorluğu) yıkmıştır. İstanbul boğazının hakimiyeti Osmanlı Devleti’nin hakimiyeti altına alınmıştır.
Doğu ve Batı devletleri arasında köprü olarak durmuştur. İslam Devleti olarak nitelendirildiği için, hakimiyet aldığı bölgelerdeki farklı din mensubu kişiler zaman zaman ayaklanmışlardır ve iktidara karşı durmuşlardır. Fakat Osmanlı Devleti din, dil, ırk ve halk hakimiyetini korumuş altı yüzyıl boyunca gücünden kayıp vermemiştir. Din ve Devlet işleri İslami şekilde yürütülmüştür.

Beylik Dönemi

Moğol istilasından kaçan Türkler Anadolu’ya gelmiş burada beylikler kurmuşlardır. Süleyman Şah komutasındaki kayılar 1227 yılında Anadolu’ya giriş yapmışlardır. Alaaddin Keykubad yönetimindeki Selçuklu Devleti Karacadağ ve onun etrafındaki bölgelere yerleşmişlerdir. Göç sırasında Fırat Nehrini geçerken Süleyman Şah’ın boğularak ölmesi üzerine bazı kesimler Erzurum taraflarına yerleştiler.
Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi ise Söğüt taraflarına yerleşti. Ertuğrul Gazi Söğüt ve çevresindeki yerleri fethetti. Ertuğrul Gazi’nin vefatından sonra oğlu Osman Gazi aşiretin başına geçti, çeşitli zaferler elde etmesinin ardından Bilecik/ Söğüt’te Osmanlı Devleti’ni kurmuştur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.