Araştır , Öğren , Bilgilen

Roma Ordusunun Çok Güçlü Olmasının Sırları

Roma Ordusunun Çok Güçlü Olmasının Sırları

0 123

Roma Ordusunun Çok Güçlü Olmasının Sırları

Antik çağın en güçlü ordularından birine sahip Roma İmparatorluğu, ordunun güçlü olabilmesi için elinden gelen her şeyi yapmaktaydı. Roma İmparatorluğu çağının çok daha ilerisinde bir medeniyetti. İşte, bu imparatorluğun güçlü olmasının ana nedeni, ileri bir medeniyet oluşuydu. Tabii Roma ordusu bu medeniyetin getirdiği etkilerle çok güçlü bir ordu oluşturma şansını yakalamıştır. Aşağıdaki yazımızda Roma İmparatorluğu’nun çok güçlü bir ordu yaratmasının sırları verilmiştir.

 • Roma Ordusu Mensupları Titiz Bir Şekilde Seçilirdi. 

 • Roma ordusuna seçilmek için en önemli şart erkek olmaktı. Kadınların askerliğe alınmamasının sebebi ise, kadınların savaşlara ve acılara karşı olan dayanıksızlığıydı.
  Roma ordusuna alınmak için 17 yaşın doldurulması gerekliydi. Çünkü; 17 yaşın altındaki erkekler çocuk sayılmaktaydı ve beden olarak gelişmemişlerdi.
 • Roma ordusuna alınmak için Roma vatandaşı olmak şarttı. Bunun nedeni; Roma vatandaşlarının devletlerine ihanet etmeyeceği düşüncesiydi. Ayrıca Roma ordusuna seçilebilmek için güçlü birinin referansının da olması gerekliydi. Roma vatandaşı olmayan ordu mensupları, savaşlarda bir nevi yem niteliğinde kullanılmaktaydı.
 • Roma ordusuna seçilmek için sağlıklı olmak oldukça önemli bir şarttı. Kronik hastalar bu orduya kesinlikle seçilmemekteydi. Bu yüzden; asker adayları detaylı bir sağlık taramasından geçerlerdi.
 • Roma ordusuna seçilmek için asker adaylarının zekâ durumları da dikkate alınırdı. Bu yüzden bu adaylar bir takım zekâ testlerinden geçirilmekteydi. Zeki olan kişilerin savaşı iyi bir şekilde yönettiklerine ve savaşın kazanılmasında etkili olduklarına inanılırdı.
 • Roma ordusuna seçilmek için asker adaylarının göz sağlıklarının iyi olmasına dikkat edilirdi. Çünkü göz sağlığı, düşmanların daha iyi bir şekilde görülmesi açısından oldukça önemli bir unsurdu.
 • Roma ordusuna seçilen adayların fiziksel durumunda incelemeler yapılırdı. Roma ordusuna seçilen kişiler genelde uzun boylu ve iri yapılı kişilerdi. Ayrıca bu kişilerin güç durumlarına da bakılırdı. Bu yüzden asker adayları ile küçük dövüş-savaş müsabakaları yapılırdı. Böylece asker adaylarının güç durumları tespit edilir, buna göre bir seçim yapılırdı.

 • Roma Ordusu İyi Bir Beslenme Düzenine Sahipti.

Roma İmparatorluğu, askerlere normal halktan daha fazla önem vermekteydi. Bu yüzden askerlerin temiz su ve yiyecek ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılarlardı. Roma ordusunda her bir asker günlük 0,5 litre şarap ve yıllık 350 kilo ekmek tüketmekteydi. Ayrıca bu ordu; domuz eti, peynir, sebze, meyve, tahıl ürünleri, kümes hayvanları, balık, sığır, koyun gibi güç verici gıdaları bol bol tüketmekteydi

 • Roma Ordusu İyi Bir Savaş ve Mühendislik Eğitiminden Geçmiştir. 

 • Roma ordusu, savaşa girmeden önce köklü bir eğitimden geçmiştir. Ateş gücü ve şok etkenler kullanmışlardır.
 • Roma ordusu, düşman alanlarına cirit atmakta ustalaşmışlardı. Öyle ki bu askerler 20 saniyede 2 cirit atış hızına sahiplerdi. Cirit atarak düşmanların birlik olmasına engel olurlar ve düşmanlara kılıçlarıyla saldırırlardı.
 • Roma ordusu, dakikada 3 ok fırlatma hızına da sahiplerdi. Savaşlarda hilal taktiğine benzer bir uygulama kullanarak düşmanı bir çember içerisinde sıkıştırmışlardır. Daha sonra okçular bu düşmanlara ok çekerek saldırmışlardır.
 • Roma ordusu, nehri yüzerek geçme, tırmanma, koşu vb. spor alanlarında eğitilmekteydi. Böylece savaşta engel niteliğinde alanlar aşılmakta ve savaşlarda hızlı davranılmaktaydı.
  Roma ordusu köprü ve müstahkem mevki inşaatları yapabilirlerdi. Böylece, savaşlarda kendilerini saklayacak savunma unsurları yaratırlardı.

 • Roma Ordusu Tıbbi Uzmanların Denetimi Altındaydı.

Roma kalelerinin pek çoğunda revirler bulunmaktaydı. Burada Roma askerleriyle lüks şekillerde ilgilenirlerdi. Ayrıca bazı kalelerde hastaneler de bulunmaktaydı. Bu hastanelerde tıbbi uzmanlar yaralı ya da hasta askerleri şifalı bitki ve cerrahi yöntemlerle iyileştirirlerdi. Afyon adlı madde ağrı kesici niteliğinde kullanılan bir ilaçtı. Ayrıca savaşta herhangi bir yerine ok saplanan askerleri bile iyileştirebilmekteydiler. Ameliyat yöntemleri de gelişmiş olup savaşta herhangi bir uzuvdan hasar almış kişilerin gerekirse uzuvlarını cerrahi yöntemlerle kesebilirlerdi.

 • Roma Ordusu Büyük Meblağda Maaş Almaktaydı.

Roma ordusu özellikle, İmparator Agustus zamanında oldukça yüksek meblağlarda maaş almaktaydılar. Bunun nedeni; askerlerin parayı veren kişiye olan derin bağlılığıydı. Romalılar, askere ne kadar para verilirse askerlerin o kadar çok kendilerine sadık kalacağına inanırlardı. Hatta bazı askerler, o kadar çok değer görürdü ki köle satın alma hakkına da sahip olurlardı.

 • Roma Ordusu Gelişmiş Silahlarla Donatılmıştı.

 • Silahlar bir savaşın kazanılmasındaki en büyük etkendir. Roma’da silah imalathanelerinde üretilen gelişmiş silahlar, Roma ordusuna teslim edilmekteydi. Böylece Roma ordusu, çok çetin savaşlarda bile bu gelişmiş silahlar sayesinde düşmanlarını alt ederlerdi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.