Araştır , Öğren , Bilgilen

Satanizm Nedir?

Satanizm Nedir?

0 210

Satanizm Nedir?

Satanizm, şeytanı ya da bazı eylem, davranış, his ve buna benzer yapılan işler ile birlikte şeytan simgesini, şeytanın yüce bir varlık olduğunu simgeleyen bir kavramdır. Bu kavrama ek olarak da bazı mezhepler ya da görüşlerin ortaya çıkarmış olduğu şeytana tapma yetisini millete aşılayan hatta ve hatta emreden de bir kavramdır.

Satanizm, teistik ve ateistik bir diğer adı ile Laveyan satanizm olmak üzere iki şekilde ayrılmıştır.

Teistik Satanizm: Daha çok bizlerin televizyonda gördüğü ve hemen akla gelen satanizm biçimidir. Bu satanizmde şeytanın ruhani bir biçimde yaşadığına inanılır ve onun da bir ruh olduğu varsayılır. Bu kısımda ise şeytanla iletişime geçilmeye çalışılır. Şeytana tapma, ondan yardım isteme, onu yanına çağırma gibi pek çok kavramı da teistik satanizm içinde barındırmaktadır. Teistik satanizme inan insanlar daha çok şeytanın yol gösterici, insanlara yardım edici ve bilge biri olarak nitelendirilmiştir. Teistik satanizm, ateistik satanizmin aksine çok tanrılı bir inanış biçimine de örnek olarak gösterilebilir. Modern satanizmin günümüzde geçerli olmak şartları ile birlikte hemen hemen teistik satanizm pek de kullanılabilir bir inanış biçimi olmamıştır. Dine bağlı olarak kurulmuş olan bu satanizm türü, insanların aklını çelmekte daha etkili olmuştur. Satanizm inancını insanlara din ile birlikte yayarak insanları çabuk kandıran ya da inandıran bir satanizm dalı olarak da bilinmektedir. İlerleyen zamanlarda da teistik satanizm temellerine dayanarak ateistik satanizm adı verilen başka bir satanizm kavramı kurulmuş ve felsefe, inanış biçimi, temellerini oluşturan pek çok faktörü de teistik satanizme dayandırmıştır.

Ateistik Satanizm ( Laveyan Satanizmi):

Ateistik satanizm, teistik satanizmden daha farklı bir biçimde nitelendirilmektedir. Ateistik satanizm dini temeline almadan insanlara egoistlik, bencillik, kısasa kısaslık ya da pek çok kötü davranışı insanlara normal bir şeymiş gibi anlatmaya çalışan bir kuramdır. Bu satanizm biçimi, şeytanı bir ruh olarak değil onu bir öğretmen olarak nitelendirmektedir. Yol gösterici ve onu örnek alarak ilkelerini bu şekilde geliştirmekte olan satanizm biçimi aslen şeytanın vahşi doğasını ve yaptıklarını benimsetmeye çalışan bir öğreti biçimidir. Ateistik satanizm türüne katılmak isteyen kişilere ise öğretilenler şeytanın içindeki ya da yaptıkları davranışlar, şeytani içgüdüler ve dürtüleri de temelinde barındırır. Kurucusu olan Laveyan tarafından tanrı kavramı yasaklanan bu düşüncede insanların inanması gereken şeytanın yaptıkları olarak da nitelendirilmiştir.

Yukarıda belirtilmiş olan satanizm türleri dışında tabi ki pek çok nitelendirilmiş satanizm türü de bulunmaktadır. Bunlar satanizm kelimesinin kavramlarını oluşturan en keskin iki düşünce tarzı olarak belirlenmiştir. Bunların üzerine kurulan başka düşünceler ise bunların dalı olarak belirtilmiştir.

Satanizmin Kuralları

Satanizme katılmak isteyenler için bazı kurallar da elbette ki bulunmaktadır. Bu kurallardan bazıları şöyledir;

  • İstenmeden fikir belirtilemez ya da başka kişilere öğütler verilemez.
  • Başka kişiler tarafından soruları ya da istekleri o kişi tarafından dinlenmek istemediği takdirde açılamaz ya da konuşulamaz.
  • Bir başka kişinin alanında, evinde ya da onun ortamında ise mutlaka ona saygı gösterilmek zorundadırlar.
  • İki taraftan bir tanesi sex yapmak istemediği takdirde bu olay gerçekleşmez.
  • Kendinize ait olmayan hiçbir şeyden şikâyet ya da istek belirtilemez.

Satanizmde İbadet Var Mıdır?

Satanizmin de kendi içerisinde teistik satanizmin de başta olmak üzere kendine has ibadet türleri vardır. Satanizmin başka kollarına ayrılması ile birlikte bu ibadetler çeşitli şekilde ve farklı farklı kollara ayrılmıştır. Ayinler, toplantılar, kiliselerde düzenlenen şarkılı ya da dini marşlar gibi pek çok şekilde bu ibadetler gerçekleştirilmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.